Nezařazené

Jaké jazyky ovládáte?

Protože jazyky a řeči se neodlišují pouze tím, že je ve většinovém měřítku užívají obyvatelů konkrétního státního zřízení. V praxi se lze setkávat také s komunikačními systémy – laicky o nich lze tedy hovořit jakožto o jazycích – které vůbec nevyužívají mluvenou formu vyjadřování a zajišťují porozumění mezi jednou a druhou komunikační stranu skrze nejrůznější prvky odlišné od klasických písmen abecedy
a výrazů či vět, které z nich bývají utvářeny.
komunikace a ruka
 

Morseovo vyjadřování

I když je Morseovka založena taktéž na systému užívání abecedy, její odlišností od již zmiňovaných světových jazyků je to, že se nejedná o řeč mluvenou. Morseova abeceda je celosvětově známou pomůckou k dorozumívání beze slov, které je v praxi možné uskutečňovat například následujícími způsoby:
·         Vyťukáváním jednotlivých znaků na tvrdou desku.
·         Znázorňování znaků za pomocí světla baterky v případě, že je dostatečně temno pro podobný způsob komunikace.
 signál příznaky

Braillovo slepecké písmo

 
Podobně jako Morseova abeceda, také Braillovo písmo má kodifikované vyjádření ro jednotlivá písmenka, a kromě nich navíc i interpunkční znaménka, která jsou zapotřebí pro verbální (nikoli slovní, ale psané) vyjadřování.
Vzhledem k tomu, že je primárně určeno pro slepce a jedince se závažnými poruchami zraku, její využívání probíhá písemnou formou, kdy čtení je založeno na detekci konkrétních znaků konečny prstů konkrétního jedince.
 
Výše uvedené jazyky není nezbytně nutné ovládat, ovšem jejich osvojení zcela jistě rozšiřujete své vlastní kompetence. Učení se podobně „alternativním“ komunikačním systémům tedy nelze než vřele doporučit. Pokud Vás ani jedna z nabídek neoslovila, pak je možné se věnovat též například vzdělávání se v oblasti signalizace a komunikace za pomocí signálních vlajek či jiným „řečem“, které Vás osobně oslovují a rádi byste se v jejich užívání zorientovali.