Business

Přestěhovat celou firmu není jen tak


Sjednejte informativní schůzku

Informativní schůzka je základ. Obě strany musí mít jasno, jak bude stěhování probíhat, co bude jeho součástí, co je třeba zajistit, jaký bude časový harmonogram prací, a které osoby jsou odpovědné za jednotlivé pracovní segmenty a úseky. Musí být jasno, kdo má co na starosti, a měl by také být předem stanoven plán tzv. kontrolních schůzek, kdy se odškrtávají již hotové úkoly a upřesňují se další dílčí úkoly k následné kontrolní schůzce.

informativní schůzka k harmonogramu stěhování

Jak to bude s balicím materiálem

U stěhovacích akcí velkého rozsahu, jako je stěhování firem v Praze, bývá zvykem požádat stěhovací firmu, aby zajistila veškerý potřebný balicí materiál, tzn. zejména kartonové krabice, bublinkovou fólii, tenkou stretch fólii, případně lepicí pásky nebo motouz.

Jak to bude s nábytkem a strojním vybavením

Stěhování kanceláří je snazší v tom smyslu, že se přesouvá z místa na místo pouze nábytek, případně některé elektrické spotřebiče, které jsou základní součástí vybavení těchto pracovišť. Mnohem složitější situace vyvstávají u firem, které jsou zaměřené na výrobu, skladování či obchodování se zbožím, tam https://www.nabytekpaulsro.cz/loznice/satni-skrine.html mohou figurovat různé stroje a přístroje, skladovací regály, mechanizační prostředky atd.

kartonové krabice

Na informativní schůzce bude nutné zástupce stěhovací firmy provést jednotlivými provozy a prostorami, aby bylo možné stanovit harmonogram práce a další technické záležitosti, které s tím souvisí. Někdy se stěhují i velmi těžké předměty, jako jsou trezory, tabulové nůžky, soustruhy, vrtačky, svařovací boxy, a to není, jako přestěhovat šatní skříň a psací stůl.

Některý kancelářský nábytek je vhodné rozebrat na dílčí části, čímž se prodlužuje jeho životnost, a při stěhování nejsou namáhány spojovací součásti. To ovšem vyžaduje delší časový úsek pro přípravné práce, které obvykle opět provádí stěhovací firma.