Sjednejte informativní schůzku

Informativní schůzka je základ. Obě strany musí mít jasno, jak bude stěhování probíhat, co bude jeho součástí, co je třeba zajistit, jaký bude časový harmonogram prací, a které osoby jsou odpovědné za jednotlivé pracovní segmenty a úseky. Musí být jasno, kdo má co na starosti, a měl by také být předem stanoven plán tzv. kontrolních schůzek, kdy se odškrtávají již hotové úkoly a upřesňují se další dílčí úkoly k následné kontrolní schůzce.

informativní schůzka k harmonogramu stěhování

Jak to bude s balicím materiálem

U stěhovacích akcí velkého rozsahu, jako je stěhování firem v Praze, bývá zvykem požádat stěhovací firmu, aby zajistila veškerý potřebný balicí materiál, tzn. zejména kartonové krabice, bublinkovou fólii, tenkou stretch fólii, případně lepicí pásky nebo motouz.

Jak to bude s nábytkem a strojním vybavením

Stěhování kanceláří je snazší v tom smyslu, že se přesouvá z místa na místo pouze nábytek, případně některé elektrické spotřebiče, které jsou základní součástí vybavení těchto pracovišť. Mnohem složitější situace vyvstávají u firem, které jsou zaměřené na výrobu, skladování či obchodování se zbožím, tam https://www.nabytekpaulsro.cz/loznice/satni-skrine.html mohou figurovat různé stroje a přístroje, skladovací regály, mechanizační prostředky atd.

kartonové krabice

Na informativní schůzce bude nutné zástupce stěhovací firmy provést jednotlivými provozy a prostorami, aby bylo možné stanovit harmonogram práce a další technické záležitosti, které s tím souvisí. Někdy se stěhují i velmi těžké předměty, jako jsou trezory, tabulové nůžky, soustruhy, vrtačky, svařovací boxy, a to není, jako přestěhovat šatní skříň a psací stůl.

Některý kancelářský nábytek je vhodné rozebrat na dílčí části, čímž se prodlužuje jeho životnost, a při stěhování nejsou namáhány spojovací součásti. To ovšem vyžaduje delší časový úsek pro přípravné práce, které obvykle opět provádí stěhovací firma.