Business

Může být fotovoltaika Plzeň náhradou za klasické elektrárny?


Asi není třeba zastírat, že uhelné elektrárny se stávají stále větším problémem pro životní prostředí. Jistě, dnes již povinně mají emisní limity spolu s filtry a odsiřovači, avšak stále to nestačí. Důvodem je především to, že s rostoucím počtem lidí musí vyrábět více proudu. A to také znamená více škodlivin v ovzduší.

O tom, že tyto rozhodně nejsou dobré pro naše zdraví, asi není potřeba diskutovat. Až donedávna se však podceňoval jejich vliv na celkové klima na naší planetě. Uhelné elektrárny se řadí mezi jedny z předních znečišťovatelů a producentů skleníkových plynů, a značně tedy přispívají ke globálním změnám klimatu, které můžeme pozorovat již nyní.

uhelná elektrárna

Je tedy pochopitelné, že se hledají alternativy, které by je mohly nahradit. Sází se především na obnovitelné zdroje energie, v našich podmínkách pak hlavně na solární elektřinu. Ovšem to, zda skutečně může například fotovoltaika Plzeň plně nahradit uhlí, je rozhodně otázkou.

Jistě, za slunečných letních dnů není problém vyrobit dostatek proudu. Bohužel statistiky říkají, že u nás je nadpoloviční většina dní zatažená, což znamená, že panely nebudou pracovat na plný výkon. Také zde máme zimní období, kdy nejenže je velmi často pod mrakem, ale zároveň jsou dny také podstatně kratší.

solární panely na střeše

Samozřejmě původní návrhy počítaly s tím, že se na jaře a především v létě vyrobí přebytek elektřiny, která se následně „uskladní“ v akumulátorech a použije v zimě. Bohužel se ukázalo, že toto množství ani zdaleka nestačí. Tento deficit bude tím vyšší, čím více elektrických přístrojů budeme používat. Stačí si jen uvědomit, o kolik více jich máme dnes ve srovnání s dobou před takovými deseti lety. A je velmi pravděpodobné, že toto množství dále poroste. Ukazuje se tedy, že ačkoliv je solární energie v podstatě zadarmo, minimálně v našich podmínkách není dostatečná k tomu, aby plně pokryla naši spotřebu. Proto je potřeba co nejdříve hledat jiný způsob. Zásoby uhlí se totiž začínají povážlivě tenčit.